Main Image 001
Image 001
Image 002
Image 003
Image 004
Image 006
Image 006

ฮวงซุ้ย , ฮวงจุ้ย (แต้จิ๋ว) หรือ เฟิงสุ่ย (จีนกลาง) คือคำเดียวกันซึ่งออกเสียงต่างกันไปตามพื้นถิ่น
และใช้ในความหมายเดียวกันทั้งในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสุสาน
คนจีนเรียกหลุมฝังศพรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบกันเป็นหลุมศพว่า ฮวงซุ้ย

บุคคลที่จะสร้างฮวงซุ้ยนั้นมีได้สองกรณี คือ 1.สร้างสำหรับตัวเอง และ 2.สร้างให้บรรพชน
ส่วนจุดประสงค์ของการสร้างฮวงซุ้ย มีอยู่สามรูปแบบได้แก่

     1. เจ่าอุ่ง  การสร้างฮวงซุ้ยแบบนี้จะคล้ายกับความเชื่อเรื่องการบังสกุลเป็น  หรือจะเรียกง่ายๆ
         ว่าฮวงซุ้ยคนเป็นก็ได้  เพื่อเสริมกำลังหรือปรับดวงชะตาให้แข็ีงแรงขึ้น  และอาจจะรื้อถอนออก
         หลังจากพ้นช่วงที่ดวงชะตาอ่อนแอไปแล้วก็ได้  ฮวงซุ้ยแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก
     2. แซกี  จุดประสงค์การสร้างจะคล้ายกับแบบแรก  แต่ต่างกันที่ผู้สร้างต้องการให้เป็นฮวงซุ้ยหรือ
         สุสานถาวรเมื่อสิ้นชีวิตด้วย  ขนาดของฮวงซุ้ยจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สร้าง
     3. ซิ่วกี หรือหกกี  คือการสร้างฮวงซุ้ยโดยผู้ใกล้ชิดสำหรับผู้สิ้นชีวิตแล้วหรือกำล้งจะเสียชีวิตลง
         โดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้สำหรับเก็บร่างหรืออัฐิของผู้สิ้นชีวิต  และอาจจะมีเหตุผลเรื่องการเสริม
         กำลังดวงชะตาของบุคคลในครอบครัวร่วมด้วย

การสร้างฮวงซุ้ยไม่ว่ารูปแบบใด  ล้วนมีวัตถุประสงค์สำคัญโดยรวมแฝงเป็นนัยเชิงคุณธรรมทางสังคม
เพื่อเป็นการแสดงออกของความกตัญญู เพื่อใช้เป็นจุดยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของครอบครัว
สร้างความสามัคคีในหมู่พี่น้อง หรือเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชิวิต  สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลดี
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ที่ยังมีลมหายใจ  เป็นความปรารถนาดีจากผู้สิ้นชีพและบรรพกาลชน

ท่านที่กำลังสนใจจะสร้างฮวงซุ้ย  สามารถปรึกษาเราได้โดยตรง
ด้วยประสบการณ์ด้านงานแกะสลักหินและการสร้างฮวงซุ้ยยาวนานถึง 50 ปี
เราสามารถตอบโจทย์ท่านได้
ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักป้ายฮวงซุ้ยและส่วนประกอบ
การก่อสร้างฮวงซุ้ย  หรือการซ่อมแซมต่อเติมฮวงซุ้ยเก่าชำรุด
นอกจากงานป้ายฮวงซุ้ย  เรายังรับสั่งแกะสลักงานหินแกรนิตและหินทราย
ตามขนาดและแบบที่ต้องการ เช่น สิงโต กิเลน ปี่เซียะ ฯลฯ
รับแกะสลักแผ่นป้ายหินอ่อน หินแกรนิต ป้ายอัฐิ ป้ายชื่อบ้าน/อาคาร/หน่วยงาน
แกะสลักลวดลายบนแผ่นหินสำหรับงานตกแต่งผนังอาคารหรือตกแต่งฮวงซุ้ย
รับสั่งตัดแผ่นหินเคาน์เตอร์ ลบมุม ลบขอบ เจาะอ่างซิงค์หรืออ่างล้างมือ
จำหน่ายแผ่นหินทรายตกแต่งผนังสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

Image 007
Image 008
Onlined since Aug10'2010|   Home   |   About us   |   Product and Services   |   How to Order   |   Contact us   |


< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >

|   หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและบริการ   |   วิธีการสั่งซื้อสินค้า    |   ติดต่อร้าน    |