CounterBar004
CounterBar001
CounterBar003
CounterBar002
CounterBar005

งานเคานเตอร์หินอ่อนและหินแกรนิต  รับสั่งตัดแผ่นหินอ่อนและหินแกรนิต
ตามขนาด ลบมุม ลบขอบ และเจาะช่องติดตั้งอ่างเซรามิคหรืออ่างซิงค์
เจาะรูติดตั้งก๊อกน้ำและท่อต่างๆ บนแผ่นหิน   ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมก็คือ
แบบบอกรายละเอียดต่างๆ ของแผ่นหินเคานเตอร์้ ยกตัวอย่างเช่น

       1. แบบร่างลักษณะของเคานเตอร์จากมุมมองด้านบน
       3. ขนาดความกว้างและความยาวของแผ่นหินเคานเตอร์ (ในกรณีที่
           เคานเตอร์มีการต่อแผ่น ให้วัดแยกแต่ละแผ่นและระบุด้านที่ต่อกัน
           ให้ชัดเจน)
       4. ระบุด้านที่ติดผนังและด้านที่ลบขอบ  และรูปแบบการลบมุมขอบ
       5. ขนาดและรูปร่างของช่องที่จะเจาะ  สำหรับอ่างรูปวงรีอาจจะใช้วิธี
           ตัดกระดาษแข็งเป็นแบบหรือให้นำอ่างมาด้วยก็จะดีกว่าครับ
           และต้องทราบด้วยว่าเป็นอ่างแบบติดตั้งใต้เคานเตอร์  หรือเป็น
           แบบสวมครอบลงจากด้านบนเคานเตอร์
       6. ระยะห่างของขอบช่องต่างๆ  ควรห่างจากขอบแผ่นหินเคานเตอร์
           ไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. เพราะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้แผ่นหินแตกหักได้
           ในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้าย
                                               ภาพวิธีการร่างแบบเคานเตอร์

    
ที่ร้านเราสั่งตัดแผ่นหินแกรนิตและหินอ่อนต่างประเทศจากโรงงานเลื่อยหิน
ขนาดใหญ่โดยตรงที่มั่นใจได้ในคุณภาพของแผ่นหิน  ท่านสามารถสั่งตัด
หินอ่อนและหินแกรนิตได้ตามขนาดที่ท่านต้องการ  มีสีและลวดลายให้ท่าน
ได้เลือกกว่า 40 แบบ เหมาะสำหรับงานทำเคานเตอร์บาร์หรือประกอบเข้า
กับเฟอนิเจอร์ต่างๆ ได้อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

CounterBar006
CounterBar007
CounterBar008
CounterBar011
CounterBar010
CounterBar012
CounterBar013
CounterBar009
CounterBar014
CounterBar015
CounterBar016
< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >
back ย้อนกลับ

คลิกภาพ >>> ขยายภาพ