แบบเสาคู่เดียว

เสาของฮวงซุ้ยจะเป็นเสากลม  มีเพียงคู่เดียว
หัวเสาจะวนเป็นก้นหอย หรืออาจจะเป็นดอกบัวก็ได้
หน้าเสาจะเอียงเข้าด้านในรับกับความโค้งของก๊วน
เสาหนึ่งต้นจะมีคำกลอนภาษาจีนเพียงแถวเดียว
แบบเสาสองคู่

เสาคู่แรกจะเป็นเสากลมหัวเสาเป็นก้นหอย
คู่ที่สองเป็นเสาสี่เหลี่ยมด้านเท่าหัวดอกบัว
หรือบางแห่งหัวเสาอาจจะเป็นลูกทรงกลมแทนดอกบัว
เสาสี่เเหลี่ยมส่วนใหญ่จะมีคำกลอนภาษาจีนสองแถว
คือด้านหน้าและด้านข้าง
แบบเสาสามคู่

เสาที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นเสาคู่ที่สอง  เรียกว่าเสาเจ็งปั๊ง
หัวเสามีลักษณะคล้ายกับหลังคาเก๋งจีน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมรับกับมุมเสา  บางแห่งอาจมีหัวเสาเป็น
สิงโต โดยตัวผู้อยู่ด้านขวาและตัวเมียอยู่ด้านซ้าย
ทั้งสองตัวหันหน้าเข้าด้านในเหมือนสิงโตบ๊วย
แบบเสามากกว่าสามคู่

สำหรับฮวงซุ้ยที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นสามารถเพิ่ม
จำนวนเสาให้มากขึ้นได้ตามความเหมาะสม
เช่น เสาสิงโต เสาลูกทรงกลม เป็นต้น
< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >