Sculpture004
Sculpture001
Sculpture003
Sculpture002
Sculpture005

ข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านต้องเตรียมก็คือขนาดมิติต่างๆ ของรูปทรงและข้อมูล
ของสถานที่ตั้งหรือฐานตั้ง  หรือจะให้เราช่วยออกแบบก็ยินดีครับ
                                              วิธีกำหนดขนาดรูปทรงเบื้องต้น

ชนิดของหินที่นิยมนำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ สำหรับในประเทศไทย
ที่เรามักพบเห็นกันจะมีอยู่สามชนิด ได้แก่

       1. หินแกรนิต  นิยมนำมาใช้แกะสลักงานที่ีต้องการความคงทนสูง
           เนื่องจากเป็นหินอัคนีเกิดจากการหลอมละลายแล้วเย็นตัวลง เกิด
           การตกผลึกของแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันอยู่ในเนื้อหิน  ทำให้เนื้อ
           หินมีความแข็ง ความเหนียว สี และลวดลายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
           กับแร่ธาตุที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ  แต่โดยรวมแล้วหินแกรนิตส่วนใหญ่
           จะมีคุณสมบัติที่แกร่ง ทนต่อสภาพอากาศ ความชื้นและกรดต่างๆ
           ได้ดี  เมื่อนำมาใช้ในงานแกะสลักจะได้งานที่มีความทนทานสูง
           แต่ก็ต้องใช้ความชำนาญและความแข็งแรงของช่างสูงเช่นกัน

       2. หินทราย  สามารถนำมาใช้แกะสลักได้หลากหลายรูปแบบและได้
           ทุกขนาดตามความต้องการ  เนื้อหินทรายมีลักษณะละเอียดและมี
           ความเหนียว สามารถแกะสลักลวดลายขนาดเล็กหรือลวดลายที่มี
           ความละเอียดซับซ้อนได้ดี แต่เนื้อหินทรายไม่แน่นเท่าหินแกรนิต
           เพราะหินทรายเป็นหินตะกอนเกิดจากการสะสมของเม็ดทรายเล็กๆ
           และแร่ธาตุอื่นๆ  โดยมีความชื้นและความร้อนจากใต้เปลือกโลก
           เร่งปฏิกิริยาทางเคมีให้เม็ดทรายยึดติดกัน  แร่ธาตุที่มีอยู่ในแต่ละ
           พื้นที่จะทำให้หินทรายมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามพื้นที่ เช่น สี
           ลวดลายเนื้อหิน ความเหนียว ความเปราะ ความแน่นของเนื้อหิน
           และลักษณะการตกตะกอนก็กำหนดคุณสมบัติของเนื้อหินเช่นกัน
           ยกตัวอย่างเช่น หินทรายสีแดงอมม่วงมีลักษณะของการตกตะกอน
           ที่เป็นชั้นๆ เหมือนกับขนมชั้นที่เราสามารถทำให้แยกออกจากกัน
           เป็นแผ่นๆ ได้ง่ายเราจึงไม่นำมาใช้แกะสลัก  แต่จะถูกนำไปใช้ใน
           ลักษณะที่เป็นแผ่นหินสำหรับงานตกแต่งสวนและอาคารแทน
           ด้วยลักษณะคุณสมบัติของเนื้อหินทรายทำให้มีความแกร่งน้อยกว่า
           และจะกร่อนเร็วกว่าหินแกรนิต  สามารถดูดความชื้นได้มากกว่า้
           ทำให้เกิดเชื้อราและตะไคร่จับชิ้นงานได้ง่าย

       3. หินอ่อน เนื้อหินอ่อนของประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะที่ค่อนข้าง
           ไม่เหมาะสมที่จะนำมาแกะสลักเหมือนกับหินอ่อนที่อิตาลีหรือที่
           เวียดนาม  เนื่องจากมีความเปราะมากกว่าและมีรอยร้าวมาก  ถ้าจะ
           นำมาแกะสลักต้องเลือกหินอย่างพิถีพิถัน  ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ
           มีความคมสูง  และต้องใช้ทักษะเฉพาะทางทำให้งานมีราคาสูง
           จึงพบเห็นงานหินอ่อนแกะสลักได้น้อยมาก  ที่นิยมกันส่วนใหญ่
           จะเป็นหยกขาวจากพม่าที่มีเนื้อเหนียวและละเอียดกว่า  ประกอบ
           กับคุณสมบัติของหินอ่อนที่มีความทนทานต่ำต่อสภาพอากาศของ
           บ้านเราจึงไม่เป็นที่นิยมใช้กับงานกลางแจ้งมากนัก  ส่วนมากจะใช้
           กับงานตกแต่งภายใน เช่น ปูพื้น/ผนัง คิ้ว บัว วงกบ หรือลูกแก้ว
           ระเบียง เป็นต้น

หินชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงควรเลือกใช้งานให้
เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและสถานที่ตั้งของชิ้นงาน
Sculpture006
Sculpture007
Sculpture008
Sculpture011
Sculpture010
Sculpture012
Sculpture017
Sculpture013
Sculpture009
Sculpture014
Sculpture018
Sculpture015
Sculpture016
Sculpture026
Sculpture022
Sculpture023
Sculpture027
Sculpture025
Sculpture024
Sculpture028
Sculpture020
Sculpture019
Sculpture021
Sculpture029
Sculpture030
Sculpture031
< Website Version 1.0.0 July'12 2010 design by : Krissana Amornprechawattana >
back ย้อนกลับ

คลิกภาพ >>> ขยายภาพ